Sfânta Evanghelie dupã Luca
 • CAPITOLUL I : Gavriil binevesteste lui Zaharia si Mariei. Cântarea Mariei. Nasterea lui Ioan Botezãtorul. Cântarea lui Zaharia
 • CAPITOLUL II : Nasterea lui Hristos. Tãierea împrejur si aducerea în templu. Simeon si Ana. Iisus, la doisprezece ani, vine la Ierusalim
 • CAPITOLUL III : Predica lui Ioan Botezãtorul. Mãrturia lui despre Hristos. Botezul si spita neamului lui Iisus
 • CAPITOLUL IV : Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus începe sã predice în Capernaum si în Nazaret, vindecã pe soacra lui Petru si pe altii
 • CAPITOLUL V : Pescuirea minunatã. Vindecarea unui lepros si a unui slãbãnog. Chemarea lui Levi. Despre post
 • CAPITOLUL VI : Ucenicii smulg spice sâmbãta. Vindecarea unui om cu mâna uscatã, sâmbãta. Alegerea celor doisprezece apostoli. Predica de pe munte
 • CAPITOLUL VII : Vindecarea slugii unui sutas. Vindecarea tânãrului din Nain. Trimisii lui Ioan Botezãtorul. Ungerea lui Iisus de cãtre femeia pãcãtoasã
 • CAPITOLUL VIII : Pilda semãnãtorului. Mama si fratii lui Iisus. Potolirea furtunii. Demonizatul din tinutul Gherghesenilor. Învierea fiicei lui Iair. Vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani
 • CAPITOLUL IX : Trimiterea apostolilor. Sãturarea celor cinci mii de oameni. Mãrturisirea lui Petru. Întâia si a doua vestire a Patimilor. Schimbarea la fatã. Vindecarea copilului demonizat. Care este întâiul între apostoli? Urmarea lui Iisus
 • CAPITOLUL X : Trimiterea si înapoierea celor saptezeci (si doi) de ucenici. Vai de cetãtile rele. Iisus se bucurã cu duhul. Pilda samarineanului milostiv. Marta si Maria
 • CAPITOLUL XI : Rugãciunea domneascã. Semnul lui Iona. Cuvântarea împotriva fariseilor si a cãrturarilor
 • CAPITOLUL XII : Sã ne ferim de fãtãrnicie, de sovãialã si de lãcomie. Îndemnuri la veghere si la îngãduintã. Semnele vremii
 • CAPITOLUL XIII : Pilda galileienilor. O femeie vindecatã în ziua sâmbetei. Pilde si cuvinte despre împãrãtia lui Dumnezeu. Ierusalimul si jalea-i viitoare
 • CAPITOLUL XIV : Bolnavul de idropicã vindecat sâmbãta. Îndemn la smerenie si la milostenie. Pilda despre cina cea mare. Lepãdarea de sine
 • CAPITOLUL XV : Pildele: Oaia cea pierdutã, despre drahma cea pierdutã si despre fiul risipitor
 • CAPITOLUL XVI : Parabola despre iconomul necredincios. Parabola despre bogatul nemilostiv si despre sãracul Lazãr
 • CAPITOLUL XVII : Despre sminteli, iertare si credintã. Vindecarea celor zece leprosi. Când va veni împãrãtia lui Dumnezeu
 • CAPITOLUL XVIII : Pildele: vãduva stãruitoare, vamesul si fariseul. Iisus cheamã pe copii la Sine. Primejdiile bogãtiei. A treia vestire a Patimilor. Vindecarea orbului din Ierihon
 • CAPITOLUL XIX : Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul si alungã pe vânzãtorii de la templu
 • CAPITOLUL XX : De unde a fost botezul lui Ioan? Pilda viei celei date lucrãtorilor rãi. Dinarul Cezarului. Învierea mortilor. Al cui fiu este Hristos?
 • CAPITOLUL XXI : Banul vãduvei. Cuvântarea lui Iisus despre dãrâmarea Ierusalimului si a doua Sa venire
 • CAPITOLUL XXII : Iisus vândut de Iuda. Cina cea de tainã. Despre întâietate. Suferintele din grãdina Ghetsimani. Prinderea si aducerea la Caiafa. Lepãdarea lui Petru
 • CAPITOLUL XXIII : Iisus înaintea lui Irod. Judecata, rãstignirea, moartea si îngroparea
 • CAPITOLUL XXIV : Învierea Domnului. El Se aratã ucenicilor care mergeau spre Emaus si apoi apostolilor. Înãltarea la cer