Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XII  >   Urmator  ]


Sã ne ferim de fãtãrnicie, de sovãialã si de lãcomie. Îndemnuri la veghere si la îngãduintã. Semnele vremii
 1. Si în acelasi timp, adunându-se multime mii si mii de oameni, încât se cãlcau unii pe altii, Iisus a început sã vorbeascã întâi cãtre ucenicii Sãi: Feriti-vã de aluatul fariseilor, care este fãtãrnicia.
 2. Cã nimic nu este acoperit care sã nu se descopere si nimic ascuns care sã nu se cunoascã.
 3. De aceea, câte ati spus la întuneric se vor auzi la luminã; si ceea ce ati vorbit la ureche, în odãi, se va vesti de pe acoperisuri.
 4. Dar vã spun vouã, prietenii Mei: Nu vã temeti de cei care ucid trupul si dupã aceasta n-au ce sã mai facã.
 5. Vã voi arãta însã de cine sã vã temeti: Temeti-vã de acela care, dupã ce a ucis, are putere sã arunce în gheena; da, vã zic vouã, de acela sã vã temeti.
 6. Nu se vând oare cinci vrãbii cu doi bani? Si nici una dintre ele nu este uitatã înaintea lui Dumnezeu.
 7. Ci si perii capului vostru, toti sunt numãrati. Nu vã temeti; voi sunteti mai de pret decât multe vrãbii.
 8. Si zic vouã: Oricine va mãrturisi pentru Mine înaintea oamenilor, si Fiul Omului va mãrturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
 9. Iar cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor, lepãdat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
 10. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.
 11. Iar când vã vor duce în sinagogi si la dregãtori si la stãpâniri nu vã îngrijiti cum sau ce veti rãspunde, sau ce veti zice,
 12. Cã Duhul Sfânt vã va învãta chiar în ceasul acela, ce trebuie sã spuneti.
 13. Zis-a Lui cineva din multime: Învãtãtorule, zi fratelui meu sã împartã cu mine mostenirea.
 14. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecãtor sau împãrtitor peste voi?
 15. Si a zis cãtre ei: Vedeti si pãziti-vã de toatã lãcomia, cãci viata cuiva nu stã în prisosul avutiilor sale.
 16. Si le-a spus lor aceastã pildã, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belsug tarina.
 17. Si el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, cã n-am unde sã adun roadele mele?
 18. Si a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnitele mele si mai mari le voi zidi si voi strânge acolo tot grâul si bunãtãtile mele;
 19. Si voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunãtãti strânse pentru multi ani; odihneste-te, mãnâncã, bea, veseleste-te.
 20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În aceastã noapte vor cere de la tine sufletul tãu. Si cele ce ai pregãtit ale cui vor fi?
 21. Asa se întâmplã cu cel ce-si adunã comori siesi si nu se îmbogãteste în Dumnezeu.
 22. Si a zis cãtre ucenicii Sãi: De aceea zic vouã: Nu vã îngrijiti pentru viata voastrã ce veti mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vã veti îmbrãca.
 23. Viata este mai mult decât hrana si trupul mai mult decât îmbrãcãmintea.
 24. Priviti la corbi, cã nici nu seamãnã, nici nu secerã; ei n-au cãmarã, nici jitnitã, si Dumnezeu îi hrãneste. Cu cât mai de pret sunteti voi decât pãsãrile!
 25. Si cine dintre voi, îngrijindu-se, poate sã adauge staturii sale un cot?
 26. Deci dacã nu puteti sã faceti nici cel mai mic lucru, de ce vã îngrijiti de celelalte?
 27. Priviti la crini cum cresc: Nu torc, nici nu tes. Si zic vouã cã nici Solomon, în toatã mãrirea lui, nu s-a îmbrãcat ca unul dintre acestia.
 28. Iar dacã iarba care este azi pe câmp, iar mâine se aruncã în cuptor, Dumnezeu asa o îmbracã, cu cât mai mult pe voi, putin credinciosilor!
 29. Si voi sã nu cãutati ce veti mânca sau ce veti bea si nu fiti îngrijorati.
 30. Cãci toate acestea pãgânii lumii le cautã; dar Tatãl vostru stie cã aveti nevoie de acestea;
 31. Cãutati mai întâi împãrãtia Lui. Si toate acestea se vor adãuga vouã.
 32. Nu te teme, turmã micã, pentru cã Tatãl vostru a binevoit sã vã dea vouã împãrãtia.
 33. Vindeti averile voastre si dati milostenie; faceti-vã pungi care nu se învechesc, comoarã neîmputinatã în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o stricã.
 34. Cãci unde este comoara voastrã, acolo este inima voastrã.
 35. Sã fie mijloacele voastre încinse si fãcliile voastre aprinse.
 36. Si voi fiti asemenea oamenilor care asteaptã pe stãpânul lor când se întoarce de la nuntã, ca, venind, si bãtând, îndatã sã-i deschidã.
 37. Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stãpânul le va afla priveghind. Adevãrat zic vouã cã se va încinge si le va pune la masã si, apropiindu-se le va sluji.
 38. Fie cã va veni la straja a doua, fie cã va veni la straja a treia, si le va gãsi asa, fericite sunt acelea.
 39. Iar aceasta sã stiti cã, de ar sti stãpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea si n-ar lãsa sã i se spargã casa.
 40. Deci si voi fiti gata, cã în ceasul în care nu gânditi Fiul Omului va veni.
 41. Si a zis Petru: Doamne, cãtre noi spui pilda aceasta sau si cãtre toti?
 42. Si a zis Domnul: Cine este iconomul credincios si întelept pe care stãpânul îl va pune peste slugile sale, ca sã le dea, la vreme, partea lor de grâu?
 43. Fericitã este sluga aceea pe care, venind stãpânul, o va gãsi fãcând asa.
 44. Adevãrat vã spun cã o va pune peste toate avutiile sale.
 45. Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stãpânul meu zãboveste sã vinã, si va începe sã batã pe slugi si pe slujnice, si sã mãnânce, si sã bea si sã se îmbete,
 46. Veni-va stãpânul slugii aceleia în ziua în care ea nu se asteaptã si în ceasul în care ea nu stie si o va tãia în douã, iar partea ei va pune-o cu cei necredinciosi.
 47. Iar sluga aceea care a stiut voia stãpânului si nu s-a pregãtit, nici n-a fãcut dupã voia lui, va fi bãtutã mult.
 48. Si cea care n-a stiut, dar a fãcut lucruri vrednice de bãtaie, va fi bãtutã putin. Si oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, si cui i s-a încredintat mult, mai mult i se va cere.
 49. Foc am venit sã arunc pe pãmânt si cât as vrea sã fie acum aprins!
 50. Si cu botez am a Mã boteza, si câtã nerãbdare am pânã ce se va îndeplini!
 51. Vi se pare cã am venit sã dau pace pe pãmânt? Vã spun cã nu, ci dezbinare.
 52. Cãci de acum înainte cinci dintr-o casã vor fi dezbinati: trei împotriva a doi si doi împotriva a trei.
 53. Dezbinati vor fi: tatãl împotriva fiului si fiul împotriva tatãlui, mama împotriva fiicei si fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale si nora împotriva soacrei.
 54. Si zicea multimilor: Când vedeti un nor ridicându-se dinspre apus, îndatã ziceti cã vine ploaie mare; si asa este.
 55. Iar când suflã vântul de la miazãzi, ziceti cã va fi arsitã, si asa este.
 56. Fãtarnicilor! Fata pãmântului si a cerului stiti sã o deosebiti, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiti?
 57. De ce, dar, de la voi însivã nu judecati ce este drept?
 58. Si când mergi cu pârâsul tãu la dregãtor, dã-ti silinta sã te scapi de el pe cale, ca nu cumva sã te târascã la judecãtor, si judecãtorul sã te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul sã te arunce în temnitã.
 59. Zic tie: Nu vei iesi de acolo, pânã ce nu vei plãti si cel din urmã ban.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XII  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca