Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XVII  >   Urmator  ]


Despre sminteli, iertare si credintã. Vindecarea celor zece leprosi. Când va veni împãrãtia lui Dumnezeu
 1. Si a zis cãtre ucenicii Sãi: Cu neputintã este sã nu vinã smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin!
 2. Mai de folos i-ar fi dacã i s-ar lega de gât o piatrã de moarã si ar fi aruncat în mare, decât sã sminteascã pe unul din acestia mici.
 3. Luati aminte la voi însivã. De-ti va gresi fratele tãu, dojeneste-l si dacã se va pocãi, iartã-l.
 4. Si chiar dacã îti va gresi de sapte ori într-o zi si de sapte ori se va întoarce cãtre tine, zicând: Mã cãiesc, iartã-l.
 5. Si au zis apostolii cãtre Domnul: Sporeste-ne credinta.
 6. Iar Domnul a zis: De ati avea credintã cât un grãunte de mustar, ati zice acestui sicomor: Dezrãdãcineazã-te si te sãdeste în mare, si vã va asculta.
 7. Cine dintre voi, având o slugã la arat sau la pãscut turme, îi va zice când se întoarce din tarinã: Vino îndatã si sezi la masã?
 8. Oare, nu-i va zice: Pregãteste-mi ca sã cinez si, încingându-te, slujeste-mi, pânã ce voi mânca si voi bea si dupã aceea vei mânca si vei bea si tu?
 9. Va multumi, oare, slugii cã a fãcut cele poruncite? Cred cã nu.
 10. Asa si voi, când veti face toate cele poruncite vouã, sã ziceti: Suntem slugi netrebnice, pentru cã am fãcut ceea ce eram datori sã facem.
 11. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim si trecea prin mijlocul Samariei si al Galileii,
 12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leprosi care stãteau departe,
 13. Si care au ridicat glasul si au zis: Iisuse, Învãtãtorule, fie-Ti milã de noi!
 14. Si vãzându-i, El le-a zis: Duceti-vã si vã arãtati preotilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curãtit.
 15. Iar unul dintre ei, vãzând cã s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slãvind pe Dumnezeu.
 16. Si a cãzut cu fata la pãmânt la picioarele lui Iisus, multumindu-I. Si acela era samarinean.
 17. Si rãspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curãtit? Dar cei nouã unde sunt?
 18. Nu s-a gãsit sã se întoarcã sã dea slavã lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?
 19. Si i-a zis: Scoalã-te si du-te; credinta ta te-a mântuit.
 20. Si fiind întrebat de farisei când va veni împãrãtia lui Dumnezeu, le-a rãspuns si a zis: Împãrãtia lui Dumnezeu nu va veni în chip vãzut.
 21. Si nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Cãci, iatã, împãrãtia lui Dumnezeu este înãuntrul vostru.
 22. Zis-a cãtre ucenici: Veni-vor zile când veti dori sã vedeti una din zilele Fiului Omului, si nu veti vedea.
 23. Si vor zice vouã: Iatã este acolo; iatã, aici; nu vã duceti si nu vã luati dupã ei.
 24. Cãci dupã cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, lumineazã pânã la cealaltã parte de sub cer, asa va fi si Fiul Omului în ziua Sa.
 25. Dar mai întâi El trebuie sã sufere multe si sã fie lepãdat de neamul acesta.
 26. Si precum a fost în zilele lui Noe, tot asa va fi si în zilele Fiului Omului:
 27. Mâncau, beau, se însurau, se mãritau pânã în ziua când a intrat Noe în corabie si a venit potopul si i-a nimicit pe toti.
 28. Tot asa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpãrau, vindeau, sãdeau, si zideau,
 29. Iar în ziua în care a iesit Lot din Sodoma a plouat din cer foc si pucioasã si i-a nimicit pe toti,
 30. La fel va fi în ziua în care se va arãta Fiul Omului.
 31. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperisul casei, si lucrurile lui în casã, sã nu se coboare ca sã le ia; de asemenea, cel ce va fi în tarinã sã nu se întoarcã înapoi.
 32. Aduceti-vã aminte de femeia lui Lot.
 33. Cine va cãuta sã-si scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi.
 34. Zic vouã: În noaptea aceea vor fi doi într-un pat; unul va fi luat, iar celãlalt va fi lãsat.
 35. Douã vor mãcina împreunã; una va fi luatã si alta va fi lãsatã.
 36. Doi vor fi în ogor; unul se va lua altul se va lãsa.
 37. Si rãspunzând, ucenicii I-au zis: Unde, Doamne? Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XVII  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca