Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL IV  >   Urmator  ]


Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus începe sã predice în Capernaum si în Nazaret, vindecã pe soacra lui Petru si pe altii
 1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan si a fost dus de Duhul în pustie,
 2. Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Si în aceste zile nu a mâncat nimic; si, sfârsindu-se ele, a flãmânzit.
 3. Si I-a spus diavolul: Dacã esti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre sã se facã pâine.
 4. Si a rãspuns Iisus cãtre el: Scris este cã nu numai cu pâine va trãi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.
 5. Si suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arãtat într-o clipã toate împãrãtiile lumii.
 6. Si I-a zis diavolul: Tie îti voi da toatã stãpânirea aceasta si strãlucirea lor, cãci mi-a fost datã mie si eu o dau cui voiesc;
 7. Deci dacã Tu Te vei închina înaintea mea, toatã va fi a Ta.
 8. Si rãspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, cãci scris este: "Domnului Dumnezeului tãu sã te închini si numai Lui Unuia sã-I slujesti".
 9. Si L-a dus în Ierusalim si L-a asezat pe aripa templului si I-a zis: Dacã esti Fiul lui Dumnezeu, aruncã-Te de aici jos;
 10. Cãci scris este: "Cã îngerilor Sãi va porunci pentru Tine, ca sã Te pãzeascã";
 11. Si te vor ridica pe mâini, ca nu cumva sã lovesti de piatrã piciorul Tãu.
 12. Si rãspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: "Sã nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tãu".
 13. Si diavolul, sfârsind toatã ispita, s-a îndepãrtat de la El, pânã la o vreme.
 14. Si S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea si a iesit vestea despre El în toatã împrejurimea.
 15. Si învãta în sinagogile lor, slãvit fiind de toti.
 16. Si a venit în Nazaret, unde fusese crescut, si, dupã obiceiul Sãu, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogã si S-a sculat sã citeascã.
 17. Si I s-a dat cartea proorocului Isaia. Si, deschizând El cartea, a gãsit locul unde era scris:
 18. "Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns sã binevestesc sãracilor; M-a trimis sã vindec pe cei zdrobiti cu inima; sã propovãduiesc robilor dezrobirea si celor orbi vederea; sã slobozesc pe cei apãsati,
 19. Si sã vestesc anul plãcut Domnului".
 20. Si închizând cartea si dând-o slujitorului, a sezut, iar ochii tuturor erau atintiti asupra Lui.
 21. Si El a început a zice cãtre ei: Astãzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre.
 22. Si toti Îl încuviintau si se mirau de cuvintele harului care ieseau din gura Lui si ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif?
 23. Si El le-a zis: Cu adevãrat Îmi veti spune aceastã pildã: Doctore, vindecã-te pe tine însuti! Câte am auzit cã s-au fãcut în Capernaum, fã si aici în patria Ta.
 24. Si le-a zis: Adevãrat zic vouã cã nici un prooroc nu este bine primit în patria sa.
 25. Si adevãrat vã spun cã multe vãduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani si sase luni, încât a fost foamete mare peste tot pãmântul.
 26. Si la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie vãduvã.
 27. Si multi leprosi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curãtat, decât Neeman Sirianul.
 28. Si toti, în sinagogã, auzind acestea, s-au umplut de mânie.
 29. Si sculându-se, L-au scos afarã din cetate si L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era ziditã cetatea lor, ca sã-L arunce în prãpastie;
 30. Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
 31. Si S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, si îi învãta sâmbãta.
 32. Si erau uimiti de învãtãtura Lui, cãci cuvântul Lui era cu putere.
 33. Iar în sinagogã era un om, având duh de demon necurat, si a strigat cu glas tare:
 34. Lasã! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca sã ne pierzi? Te stim cine esti: Sfântul lui Dumnezeu.
 35. Si l-a certat Iisus, zicând: Taci si iesi din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a iesit din el, cu nimic vãtãmându-l.
 36. Si fricã li s-a fãcut tuturor si spuneau unii cãtre altii, zicând: Ce este acest cuvânt? Cã porunceste duhurilor necurate, cu stãpânire si cu putere, si ele ies.
 37. Si a iesit vestea despre El în tot locul din împrejurimi.
 38. Si sculându-Se din sinagogã, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsã de friguri rele si L-au rugat pentru ea.
 39. Si El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile si frigurile au lãsat-o. Iar ea, îndatã sculându-se, le slujea;
 40. Dar apunând soarele, toti câti aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Si mâinile pe fiecare dintre ei, îi fãcea sãnãtosi.
 41. Din multi ieseau si demoni, care strigau si ziceau: Tu esti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i, nu-i lãsa sã vorbeascã acestea, cã stiau cã El este Hristosul.
 42. Iar fãcându-se ziuã, a iesit si S-a dus într-un loc pustiu; si multimile Îl cãutau si au venit pânã la El, si-L tineau ca sã nu plece de la ei.
 43. Si El a zis cãtre ei: Trebuie sã binevestesc împãrãtia lui Dumnezeu si altor cetãti, fiindcã pentru aceasta am fost trimis.
 44. Si propovãduia în sinagogile Galileii.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL IV  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca