Sfânta Evanghelie dupã Marcu
 • CAPITOLUL I : Ioan Botezãtorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecãri
 • CAPITOLUL II : Vindecarea slãbãnogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor în zi de sâmbãtã
 • CAPITOLUL III : Vindecarea celui cu mâna uscatã si alte vindecãri. Alegerea celor 12 Apostoli. Pãcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fratii lui Iisus
 • CAPITOLUL IV : Felurite pilde despre împãrãtia cerurilor. Potolirea furtunii pe mare
 • CAPITOLUL V : Vindecarea unui demonizat din tinutul Gadarenilor. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani
 • CAPITOLUL VI : Proorocul dispretuit în patria lui. Trimiterea celor doisprezece. Uciderea lui Ioan Botezãtorul. Sãturarea celor cinci mii. Iisus umblã pe mare
 • CAPITOLUL VII : Iisus osândeste poruncile nãscocite de farisei. Femeia cananeiancã si fiica ei. Vindecarea celui surd si mut
 • CAPITOLUL VIII : Sãturarea celor patru mii. Acest neam cere semn. Pãziti-vã de farisei si de Irod. Vindecarea unui orb. Mãrturisirea lui Petru. Întâia vestire a Patimilor
 • CAPITOLUL IX : Schimbarea la fatã. Vindecarea lunaticului. A doua vestire a Patimilor. Cearta pentru locul întâi. Prilejul de pãcat
 • CAPITOLUL X : Despre despãrtirea sotilor. Iisus binecuvinteazã pe copii. Tânãrul cel bogat. A treia vestire a Patimilor. Fiii lui Zevedeu. Bartimeu
 • CAPITOLUL XI : Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curãtirea templului. Puterea credintei. Botezul lui Ioan
 • CAPITOLUL XII : Pilda lucrãtorilor viei. Plata dajdiei. Învierea mortilor. Cea mai mare poruncã din Lege. Domnul si Fiul lui David. Banul vãduvei
 • CAPITOLUL XIII : Iisus vorbeste despre dãrâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Îndemnuri la priveghere
 • CAPITOLUL XIV : Ungerea din Betania. Cina cea de Tainã. Ghetsimani. Prinderea. Înfãtisarea la Caiafa. Lepãdarea lui Petru
 • CAPITOLUL XV : Iisus înaintea lui Pilat. Judecata si osânda. Cununa de spini. Rãstignirea si înmormântarea
 • CAPITOLUL XVI : Învierea Domnului. Trei arãtãri. Porunca botezului. Înãltarea la cer