Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XI  >   Urmator  ]


Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curãtirea templului. Puterea credintei. Botezul lui Ioan.
 1. Si când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe si la Betania, lângã Muntele Mãslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii Sãi,
 2. Si le-a zis: Mergeti în satul care este înaintea voastrã si, intrând în el, îndatã veti afla un mânz legat, pe care n-a sezut pânã acum nici un om. Dezlegati-l si aduceti-l.
 3. Iar de vã va zice cineva: De ce faceti aceasta? Spuneti cã Domnul are trebuintã de el si îndatã îl va trimite aici.
 4. Deci au mers si au gãsit mânzul legat la o poartã, afarã la rãspântie, si l-au dezlegat.
 5. Si unii din cei ce stãteau acolo, le-au zis: De ce dezlegati mânzul?
 6. Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, si i-au lãsat.
 7. Si au adus mânzul la Iisus si si-au pus hainele pe el si Iisus a sezut pe el.
 8. Si multi îsi asterneau hainele pe cale, iar altii asterneau ramuri, pe care le tãiau de prin grãdini.
 9. Iar cei ce mergeau înainte si cei ce veneau pe urmã strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!
 10. Binecuvântatã este împãrãtia ce vine a pãrintelui nostru David! Osana întru cei de sus!
 11. Si a intrat Iisus în Ierusalim si în templu si, privind toate în jur si vremea fiind spre searã, a iesit spre Betania cu cei doisprezece.
 12. Si a doua zi, iesind ei din Betania, El a flãmânzit.
 13. Si vãzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va gãsi ceva în el; si, ajungând la smochin, n-a gãsit nimic decât frunze. Cãci nu era timpul smochinelor.
 14. Si, vorbind, i-a zis: De acum înainte, rod din tine nimeni în veac sã nu mãnânce. Si ucenicii Lui ascultau.
 15. Si au venit în Ierusalim. Si, intrând în templu, a început sã dea afarã pe cei ce vindeau si pe cei ce cumpãrau în templu, iar mesele schimbãtorilor de bani si scaunele vânzãtorilor de porumbei le-a rãsturnat.
 16. Si nu îngãduia sã mai treacã nimeni cu vreun vas prin templu.
 17. Si-i învãta si le spunea: Nu este, oare, scris: "Casa Mea casã de rugãciune se va chema, pentru toate neamurile"? Voi însã ati fãcut din ea pesterã de tâlhari.
 18. Si au auzit arhiereii si cãrturarii. Si cãutau cum sã-L piardã. Cãci se temeau de El, pentru cã toatã multimea era uimitã de învãtãtura Lui.
 19. Iar când s-a fãcut searã, au iesit afarã din cetate.
 20. Dimineata, trecând pe acolo, au vãzut smochinul uscat din rãdãcini.
 21. Si Petru, aducându-si aminte, I-a zis: Învãtãtorule, iatã smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.
 22. Si rãspunzând, Iisus le-a zis: Aveti credintã în Dumnezeu.
 23. Adevãrat zic vouã cã oricine va zice acestui munte: Ridicã-te si te aruncã în mare, si nu se va îndoi în inima lui, ci va crede cã ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice.
 24. De aceea vã zic vouã: Toate câte cereti, rugându-vã, sã credeti cã le-ati primit si le veti avea.
 25. Iar când stati de vã rugati, iertati orice aveti împotriva cuiva, ca si Tatãl vostru Cel din ceruri sã vã ierte vouã gresealele voastre.
 26. Cã de nu iertati voi, nici Tatãl vostru Cel din ceruri nu vã va ierta vouã gresealele voastre.
 27. Si au intrat iarãsi în Ierusalim. Si pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la El arhiereii, cãrturarii si bãtrânii.
 28. Si I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ti-a dat Tie puterea aceasta, ca sã le faci?
 29. Iar Iisus le-a zis: Vã voi întreba si Eu un cuvânt: rãspundeti-Mi si vã voi spune si Eu cu ce putere fac acestea:
 30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la oameni? Rãspundeti-Mi!
 31. Si ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: Din cer, va zice: Pentru ce, dar, n-ati crezut în el?
 32. Iar de vom zice: De la oameni - se temeau de multime, cãci toti îl socoteau cã Ioan era într-adevãr prooroc.
 33. Si rãspunzând, au zis lui Iisus: Nu stim. Si Iisus le-a zis: Nici Eu nu vã spun vouã cu ce putere fac acestea.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XI  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu