Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XIII  >   Urmator  ]


Iisus vorbeste despre dãrâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Îndemnuri la priveghere.
 1. Si iesind din templu, unul dintre ucenicii Sãi I-a zis: Învãtãtorule, priveste ce fel de pietre si ce clãdiri!
 2. Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clãdiri? Nu va rãmâne piatrã peste piatrã sã nu se risipeascã.
 3. Si sezând pe Muntele Mãslinilor, în fata templului, Îl întrebau, de o parte, Petru, Iacov, Ioan si cu Andrei:
 4. Spune-ne nouã când vor fi acestea? Si care va fi semnul când va fi sã se împlineascã toate acestea?
 5. Iar Iisus a început sã le spunã: Vedeti sã nu vã însele cineva.
 6. Cãci multi vor veni în numele Meu, zicând cã sunt Eu, si vor amãgi pe multi.
 7. Iar când veti auzi de rãzboaie, si de zvonuri de rãzboaie, sã nu vã tulburati, cãci trebuie sã fie, dar încã nu va fi sfârsitul.
 8. Si se va ridica neam peste neam si împãrãtie peste împãrãtie, vor fi cutremure pe alocuri si foamete si tulburãri vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.
 9. Luati seama la voi însivã. Cã vã vor da în adunãri si veti fi bãtuti în sinagogi si veti sta înaintea conducãtorilor si a regilor, pentru Mine, spre mãrturie lor.
 10. Ci mai întâi Evanghelia trebuie sã se propovãduiascã la toate neamurile.
 11. Iar când vã vor duce ca sã vã predea, nu vã îngrijiti dinainte ce veti vorbi, ci sã vorbiti ceea ce se va da vouã în ceasul acela. Cãci nu voi sunteti cei care veti vorbi, ci Duhul Sfânt.
 12. Si va da frate pe frate la moarte si tatã pe copil si copiii se vor rãzvrãti împotriva pãrintilor si îi vor ucide.
 13. Si veti fi urâti de toti pentru numele Meu; iar cel ce va rãbda pânã la urmã, acela se va mântui.
 14. Iar când veti vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine - cine citeste sã înteleagã - atunci cei ce vor fi în Iudeea sã fugã în munti,
 15. Si cel de pe acoperis sã nu se coboare în casã, nici sã intre ca sã-si ia ceva din casa sa,
 16. Si cel ce va fi în tarinã sã nu se întoarcã îndãrãt, ca sã-si ia haina.
 17. Dar vai celor ce vor avea în pântece si celor ce vor alãpta în zilele acelea!
 18. Rugati-vã, dar, ca sã nu fie fuga voastrã iarna.
 19. Cãci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost pânã acum, de la începutul fãpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, si nici nu va mai fi.
 20. Si de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scãpa nici un trup, dar pentru cei alesi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile.
 21. Si atunci dacã vã va zice cineva: Iatã, aci este Hristos, sau iatã acolo, sã nu credeti.
 22. Se vor scula hristosi mincinosi si prooroci mincinosi si vor face semne si minuni, ca sã ducã în rãtãcire, de se poate, pe cei alesi.
 23. Dar voi luati seama. Iatã dinainte v-am spus vouã toate.
 24. Ci în acele zile, dupã necazul acela, soarele se va întuneca si luna nu-si va mai da lumina ei.
 25. Si stelele vor cãdea din cer si puterile care sunt în ceruri se vor clãtina.
 26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multã si cu slavã.
 27. Si atunci El va trimite pe îngeri si va aduna pe alesii Sãi din cele patru vânturi, de la marginea pãmântului pânã la marginea cerului.
 28. Învãtati de la smochin pilda: Când mlãdita lui se face fragedã si înfrunzeste, cunoasteti cã vara este aproape.
 29. Tot asa si voi, când veti vedea împlinindu-se aceste lucruri, sã stiti cã El este aproape, lângã usi.
 30. Adevãrat grãiesc vouã cã nu va trece neamul acesta pânã ce nu vor fi toate acestea.
 31. Cerul si pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 32. Iar despre ziua aceea si despre ceasul acela nimeni nu stie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatãl.
 33. Luati aminte, privegheati si vã rugati, cã nu stiti când va fi acea vreme.
 34. Este ca un om care a plecat în altã tarã si, lãsându-si casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecãruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit sã vegheze.
 35. Vegheati, dar, cã nu stiti când va veni stãpânul casei: sau seara, sau la miezul noptii, sau la cântatul cocosilor, sau dimineata.
 36. Ca nu cumva venind fãrã veste, sã vã afle pe voi dormind.
 37. Iar ceea ce zic vouã, zic tuturor: Privegheati!


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XIII  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu