Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL II  >   Urmator  ]


Vindecarea slãbãnogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor în zi de sâmbãtã.
 1. Si intrând iarãsi în Capernaum, dupã câteva zile s-a auzit cã este în casã.
 2. Si îndatã s-au adunat multi, încât nu mai era loc, nici înaintea usii, si le grãia lor cuvântul.
 3. Si au venit la El, aducând un slãbãnog, pe care-l purtau patru insi.
 4. Si neputând ei, din pricina multimii, sã se apropie de El, au desfãcut acoperisul casei unde era Iisus si, prin spãrturã, au lãsat în jos patul în care zãcea slãbãnogul.
 5. Si vãzând Iisus credinta lor, i-a zis slãbãnogului: Fiule, iertate îti sunt pãcatele tale!
 6. Si erau acolo unii dintre cãrturari, care sedeau si cugetau în inimile lor:
 7. Pentru ce vorbeste Acesta astfel? El huleste. Cine poate sã ierte pãcatele, fãrã numai unul Dumnezeu?
 8. Si îndatã cunoscând Iisus, cu duhul Lui, cã asa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetati acestea în inimile voastre?
 9. Ce este mai usor a zice slãbãnogului: Iertate îti sunt pãcatele, sau a zice: Scoalã-te, ia-ti patul tãu si umblã?
 10. Dar, ca sã stiti cã putere are Fiul Omului a ierta pãcatele pe pãmânt, a zis slãbãnogului:
 11. Zic tie: Scoalã-te, ia-ti patul tãu si mergi la casa ta.
 12. Si s-a sculat îndatã si, luându-si patul, a iesit înaintea tuturor, încât erau toti uimiti si slãveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am vãzut niciodatã.
 13. Si iarãsi a iesit la mare si toatã multimea venea la El si îi învãta.
 14. Si trecând, a vãzut pe Levi al lui Alfeu, sezând la vamã, si i-a zis: Urmeazã-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat.
 15. Si când sedea El în casa lui Levi, multi vamesi si pãcãtosi sedeau la masã cu Iisus si cu ucenicii Lui. Cã erau multi si-I urmau.
 16. Iar cãrturarii si fariseii, vãzându-L cã mãnâncã împreunã cu vamesii si pãcãtosii, ziceau cãtre ucenicii Lui: De ce mãnâncã si bea Învãtãtorul vostru cu vamesii si pãcãtosii?
 17. Dar, auzind, Iisus le-a zis: Nu cei sãnãtosi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit sã chem pe cei drepti ci pe pãcãtosi la pocãintã.
 18. Ucenicii lui Ioan si ai fariseilor posteau si au venit si I-au zis Lui: De ce ucenicii lui Ioan si ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii Tãi nu postesc?
 19. Si Iisus le-a zis: Pot, oare, prietenii mirelui sã posteascã cât timp este mirele cu ei? Câtã vreme au pe mire cu ei, nu pot sã posteascã.
 20. Dar vor veni zile, când se va lua mirele de la ei si atunci vor posti în acele zile.
 21. Nimeni nu coase la hainã veche petic dintr-o bucatã de stofã nouã, iar de nu, peticul nou va trage din haina veche si se va face o rupturã si mai rea.
 22. Nimeni, iarãsi, nu pune vin nou în burdufuri vechi, iar de nu, vinul nou sparge burdufurile si vinul se varã si burdufurile se stricã; încât vinul nou trebuie sã fie în burdufuri noi.
 23. Si pe când mergea El într-o sâmbãtã prin semãnãturi, ucenicii Lui, în drumul lor, au început sã smulgã spice.
 24. Si fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbãta ce nu se cuvine?
 25. Si Iisus le-a rãspuns: Au niciodatã n-ati citit ce a fãcut David, când a avut nevoie si a flãmânzit, el si cei ce erau cu el?
 26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, si a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea sã le mãnânce decât numai preotii, si a dat si celor ce erau cu el?
 27. Si le zicea lor: Sâmbãta a fost fãcut pentru om, iar nu omul pentru sâmbãtã.
 28. Astfel cã Fiul Omului este domn si al sâmbetei.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL II  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu