Sfânta Evanghelie dupã Matei

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL I  >   Urmator  ]


Cartea neamului lui Iisus Hristos, zamislirea, numele si nasterea
 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
 2. Avraam a nascut pe Isaac; Isaac a nascut pe Iacov; Iacov a nascut pe Iuda si pe fratii lui;
 3. Iuda a nascut pe Fares si pe Zara, din Tamar; Fares a nascut pe Esrom; Esrom a nascut pe Aram;
 4. Aram a nascut pe Aminadav; Aminadav a nascut pe Naason; Naason a nascut pe Salmon;
 5. Salmon a nascut pe Booz, din Rahav; Booz a nascut pe Iobed, din Rut; Iobed a nascut pe Iesei;
 6. Iesei a nascut pe David regele; David a nascut pe Solomon din femeia lui Urie;
 7. Solomon a nascut pe Roboam; Roboam a nascut pe Abia; Abia a nascut pe Asa;
 8. Asa a nascut pe Iosafat; Iosafat a nascut pe Ioram; Ioram a nascut pe Ozia;
 9. Ozia a nascut pe Ioatam; Ioatam a nascut pe Ahaz; Ahaz a nascut pe Iezechia;
 10. Iezechia a nascut pe Manase; Manase a nascut pe Amon; Amon a nascut pe Iosia;
 11. Iosia a nascut pe Iehonia si pe fratii lui la stramutarea in Babilon;
 12. Dupa stramutarea in Babilon, Iehonia a nascut pe Salatiel; Salatiel a nascut pe Zorobabel;
 13. Zorobabel a nascut pe Abiud; Abiud a nascut pe Eliachim; Eliachim a nascut pe Azor;
 14. Azor a nascut pe Sadoc; Sadoc a nascut pe Achim; Achim a nascut pe Eliud;
 15. Eliud a nascut pe Eleazar; Eleazar a nascut pe Matan; Matan a nascut pe Iacov;
 16. Iacov a nascut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a nascut Iisus, care Se cheama Hristos.
 17. Asadar, toate neamurile de la Avraam pana la David sunt paisprezece; si de la David pana la stramutarea in Babilon sunt paisprezece; si de la stramutarea in Babilon pana la Hristos sunt paisprezece neamuri.
 18. Iar nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: Maria, Maica Lui, fiind logodita cu Iosif, fara sa fi fost ei inainte impreuna, s-a aflat avand in pantece de la Duhul Sfant.
 19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind si nevrand s-o vadeasca, a voit s-o lase in ascuns.
 20. Si cugetand el acestea, iata ingerul Domnului i s-a aratat in vis, graind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, ca ce s-a zamislit intr-insa este de la Duhul Sfant.
 21. Ea va naste Fiu si vei chema numele Lui Iisus caci El va mantui poporul Sau de pacatele lor.
 22. Acestea toate s-au facut ca sa se implineasca ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:
 23. "Iata, Fecioara va avea in pantece si va naste Fiu si vor chema numele Lui Emanuel, care se talcuieste: Cu noi este Dumnezeu".
 24. Si desteptandu-se din somn, Iosif a facut asa precum i-a poruncit ingerul Domnului si a luat la el pe logodnica sa.
 25. Si fara sa fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a nascut pe Fiul Sau cel Unul-Nascut, Caruia I-a pus numele Iisus.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL I  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Matei